Уважаеми клиенти на управляваните от ПОК "Доверие" пенсионни фондове - универсален, професионален и доброволен, Компанията Ви предоставя възможността свободно да правите проверки относно текущото състояние на средствата по личната Ви партида, както и да следите заявленията си за получаване на средства във всеки един от фондовете, в които се осигурявате.  

За да получите достъп до индивидуалната Ви партида, въведете предоставените Ви осигурителен номер и парола.

Осигурителният номер се изписва на всяко изпратено от нас годишно извлечение.

В случай, че не сте получили или не пазите Вашата парола, е необходимо - Вие лично или изрично упълномощено за целта лице, да посетите офис на Компанията, чийто адреси ще намерите в интернет страницата ни.

 

 

 
Oсигурителен No:
 
Парола: