Уважаеми клиенти на управляваните от ПОК "Доверие" пенсионни фондове - универсален, професионален и доброволен, Компанията Ви предоставя възможността свободно да правите проверки относно текущото състояние на средствата по личната Ви партида, както и да следите заявленията си за получаване на средства във всеки един от фондовете, в които се осигурявате.  

За да получите достъп до информация за индивидуалната Ви партида, въведете Вашия осигурителен номер и парола. Осигурителният номер се изписва на всяко изпратено от нас годишно извлечение. Паролата сме изпратили еднократно с първото писмо.

В случай, че не сте получили или не пазите Вашата парола, е необходимо - Вие или изрично упълномощено за целта лице, лично да посетите офис на Компанията, чийто адрес ще намерите в интернет страницата ни. Ако това Ви затруднява, можем да Ви я предоставим в писмо - отговор на Ваше саморъчно подписано писмо, изпратено на адрес: гр. София 1113, ул. “Тинтява” 13 Б, като приложите копие на документ за самоличност. В съответствие с изискванията на Закона за защита на личните данни не можем да Ви я изпратим по електронен път.

Ако притежавате личен Квалифициран електронен подпис (КЕП), можете да заявите получаването на информация за състоянието на индивидуалната партида и/или парола за достъп чрез попълване и подаване на заявление за достъп до лични данни.

 

 

 
Oсигурителен No:
 
Парола: